2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Elaborar un projecte de recerca i desenvulopar-lo AR6
AR7
AR11
AR12
AR13
BR1
BR2
BR5
BR6
BR7
BR12
BR14
CR1
CR3
CR4
CC1
Elaborar un curriculum vitae i saber buscar feina CR2
CR6
Identificar la multiculturalitat i la diversitat del nostre entorn CC1
Saber situar el nostre àmbit de recerca en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans. CR3
CC1
Conèixer els aspectes ètics i la responsabilitat social de la professió CC1
Conèixer la cooperació al desenvolupament que es realitza en el nostre entorn BR9