2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TEORIA DEL DRET Codi 15071018
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
RUIZ SANZ, MARIO
Adreça electrònica mario.ruiz@urv.cat
veronica.galiana@urv.cat
Professors/es
RUIZ SANZ, MARIO
GALIANA SAURA, VERONICA
Web
Descripció general Introducció al coneixement del Dret i de les seves relacions amb la societat i la cultura. Per aquesta tasca propedèutica i formativa, i sense olvidar el component reflexiu i crític, es tractarà d´explicar i desenvolupar conceptes bàsics per al Dret com són el de norma i ordenament jurídic, o el de dret subjectiu, deure jurídic i sanció, entre altres, així com les repercusions sobre el sistema de fonts i la interpretació jurídica