2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA LABORAL
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ECONOMIA LABORAL Codi 16062217
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
RUIZ SALVADOR, ESTHER
Adreça electrònica esther.ruiz@urv.cat
Professors/es
RUIZ SALVADOR, ESTHER
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén aprofundir en el coneixement del funcionament del mercat de treball. L'objectiu bàsic és entendre els mecanismes de determinació dels salaris i dels nivells d'ocupació (i d'atur). Es posarà especial èmfasi en comparar els diferents enfocaments teòrics: neoclàssic, keynesià, institucionalista i marxista. Els objectius del curs són dos: en primer lloc, que l'alumne entengui i sàpiga comparar entre les diferents escoles de pensament els aspectes teòrics més rellevants; en segon lloc, que l'alumne domini les fonts estadístiques més importants en aquest camp i sigui capaç d'entendre i elaborar els indicadors bàsics que d'elles es poden crear.
Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent