2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRIPTOLOGIA
   Competències
Codi  
A1 Dominar l'anàlisi estadística.
A3 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures de xarxes.
A6 Aplicar el xifrat i proteccio de dades.
A7 Conèixer productes tecnològics i tendències de la tecnologia, associats al segment del mercat.
A9 Redactar documentació tècnica.
A12 Realitzar tasques d'integració de sistemes.
A13 Dissenyar i desenvolupar interfícies amb l'usuari final.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
B9 Planificació i organització.
B14 Capacitat d'anàlisi i síntesi.
C1 Dominar l'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C4 Moure's amb facilitat per l'espai europeu i per la resta del món.
C5 Expressar-se correctament(tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.