2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRIPTOLOGIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 1 5
 
Sessió Magistral
36 36 72
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
8 7 15
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
17 15 32
Seminaris
10 3 13
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat