2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRIPTOLOGIA
   Fonts d'informació
Bàsica J. Domingo Ferrer i J. Herrera Joancomartí, “Criptografia per als serveis telemàtics i el comerç electrònic”, EdiUOC, 1999
J. Domingo Ferrer, crises-deim.urv.cat/criptologia, , 0

Complementària D. E. Denning, “Cryptography and Data Security”, Addison-Wesley, 1982
B. Schneier, “Applied Cryptography” (2nd ed.), John Wiley&sons,, 1996
G. J. Simmons, “Contemporary Cryptology: The Science of Information Integrity”, IEEE Press, 1992
S. Goldwasser i M. Bellare, Lecture Notes on Cryptography, MIT, 2001