2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CREACIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Elaborar un pla d'empresa 50%
Proves objectives de preguntes curtes Examen tipus test 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Nota: - Assistència d'un mínim de 7 sessions.

- Mínim un 3 en cada activitat per a poder promitjar.

- El pla d'empresa pot ser un treball individual o en grup, màxim 3 alumnes.