2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Sessions expositives amb suport audiovisual
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis relacionats amb la matèria
Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar en el laboratori per part de l'alumne.
Pràctiques de camp/sortides Visita a una indústira tutelada pel professor. L'alumne haurà de fer dos visites a indústries de forma autònoma