2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lliurament exercicis pràctics 20%
Pràctiques de camp/sortides Lliurament del treball d'anàlisi d'una indústria. 20%
Proves de desenvolupament 2 proves parcials que alliberaran matèria 40%
Proves objectives de tipus test 2 proves parcials que alliberaran matèria 10%
Proves pràctiques 2 proves parcials que alliberaran matèria 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les 2 proves de desenvolupament, tipus test i pràctiques coincidiran en la data