2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar la Hidrogeografia dins la Geografia Física A1
A4
Entendre la Terra de manera sistèmica A1
A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Diferenciar els diversos components de la Hidrosfera A1
A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Identificar l'aigua com a substància A1
A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Determinar els diferents processos del cicle hidrològic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar la dinàmica de l'aigua continental A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar les propietats físiques i químiques de l'aigua oceànica A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar els moviments i circulació de l'aigua oceànica A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar el paper de l'Oceà dins el sistema Climàtic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Explicar el paper de la Criosfera al sistema climàtic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Diferenciar els fenòmens d'acoplament atmòsfera-oceà A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Identificar l'impacte de la Hidrosfera sobre l'home A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Explicar la relació entre la hidrosfera i el Canvi Climàtic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Deduir numèricament la relació entre hidrosfera i clima A14
A22
A23
A24
A25
A27
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B18
B20
B27
B29
B30
B32
B33
C5
Utilitzar tècniques d'anàlisi i instruments adients A4
A7
A14
A22
A23
A24
A25
A27
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B18
B20
B27
B29
B30
B32
B33
C5
Ordenar els coneixements obtinguts i expressar-los públicament A4
A7
A14
A22
A23
A24
A25
A27
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B18
B20
B26
B27
B29
B30
B32
B33
C5
Utilitzar bibliografia científica adequada B1
B8
B9
B18
B20
B26
B27
B29
B30
B32
B33