2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CLIMATOLOGIA ANALÍTICA
   Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1.- Les dades climàtiques
2.- La representació de les dades climàtiques
3.- La qualitat de les dades climàtiques
4.- L'anàlisi de les dades climàtiques
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Diferents sessions d'anàlisi de dades climàtiques amb suport informàtic