2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CLIMATOLOGIA ANALÍTICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició de conceptes i procediments sobre la temàtica de l'assignatura amb suport audiovisual.
Pràctiques a laboratoris Sessions pràctiques sobre l'anàlisi climàtic amb suport informàtic
Seminaris Exposició de temes relacionats amb els continguts de l'assignatura i debat posterior
Treballs Treballs que realitza l'alumne.