2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els mites grecs més importants des del punt de vista de la seva influència en la història de l'art A1
A3
A4
A10
A11
A13
A14
A15
A17
B4
C2
C3
C5
Reconèixer les diverses aproximacions teòriques a l'estudi del mite A5
A7
A8
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
C3
C5
Comprendre les característiques i el funcionament del pensament mític com a pensament narratiu oral i tradicional i la capacitat mitopoètica com element propi de l'ésser humà A5
A7
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B1
B3
B4
B6
B7
B8
B13
C1
C3
C5
Conèixer les característiques específiques de la mitologia grecoromana A1
A3
A10
A11
C5
Identificar i distingir les diverses fonts escrites i iconogràfiques que ens han transmès el mite clàssic A1
A3
A4
A10
A11
B3
B4
C2
C5
Formular els grans temes del pensament mític grec com a ordenació i explicació del món (cosmogonia, religió, condició humana, societat) A10
A11
A12
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C5
Diferenciar els processos de transformació del pensament mític grec en mitologia clàssica entesa com a llenguatge de l'art i del pensament de la cultura occidental A1
A3
A10
A11
A12
B3
B4
B9
C2
C3
C5
Distingir els diversos nivells de significació del mite clàssic en funció de la seva evolució històrica A1
A3
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B3
B4
B5
B9
C2
C3
C5
Analitzar obres d'art (textuals, iconogràfiques, musicals i cinematogràfiques) de contingut mític des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
C2
C3
C5
Valorar el pensament mític com una expressió de la diversitat cultural, des d'una perspectiva antropològica A3
A7
A10
A11
A12
A13
A15
B6
B8
C3
Sintetitzar les diverses perspectives d'anàlisi del mite com a llenguatge global i polisèmic A7
A8
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B12
B13
C2
C3
C5
Identificar els esquemes mítics bàsics de la mitologia clàssica en la seva estructura profunda i analitzar les seves formulacions en formes narratives diverses A1
A3
A4
A5
A7
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B9
B12
B13
C2
C3
C5