2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa i metodologia.
Sessió Magistral Explicació de conceptes teòrics i pràctics sobre la llengua francesa.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis pràctics per tal de dur a terme l'aplicació dels conceptes treballats a classe. Audicions en francès i redaccions.
Treballs Els alumnes hauran de fer treballs personals sobre documents autèntics
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació de les noves tecnologies a la llengua francesa amb cerques per Internet.