2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERENCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.-Que los alumnos conozcan que el efecto de las sustancias neuroactivas es distinto en función de la vulnerabilidad de los grupos AR4
BR1
CR1
2.-Que los alumnos conozcan las técnicas para el estudio de las diferencias individuales en la conducta AR5
AR6
AR7
AR9
AR10
AR11
AR12
BR1
BR5
CR1
CR2
CR4
3.-Que los alumnos conozcan que las influencias genéticas y ambientales pueden afectar a la vulnerabilidad a las sustancias neuroactivas AR10
AR11
AR12
AR13
BR1
BR4
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR4