2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  FRANCÈS
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Utilitzar l’idioma activament durant la classe per a dur a terme tasques de comunicació en una varietat de situacions i contextos diferents. A6
A13
A16
A17
A18
A27
B1
B4
B5
B7
B11
B12
B16
B17
B18
B20
B22
B24
B28
B29
C1
C2
C3
C4
Expressar-se amb claredat sobre temes relatius a l’àmbit d’estudi i intervenir de forma espontània en temes de conversa. A6
A13
A16
A17
B1
B2
B4
B16
B20
B24
C1
C2
C3
Escriure textos senzills sobre temes d’interès. A13
A16
A17
B1
B2
B4
B11
B16
B17
C1
C2
C3
C4
Utilitzar els coneixements lingüístics i comunicatius per tal d’acomplir una sèrie d’activitats (orals i escrites), tant en el context global com dins l’àmbit del turisme A6
A7
A13
A16
A17
A18
A26
B1
B4
B5
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B16
B17
B18
B20
B21
B22
B24
B27
B28
B30
B31
B32
C1
C2
C3
C4
Interesar-se per la cultura dels països de parla francesa A1
A16
A17
A29
B3
B11
B12
B13
B15
B16
B20
B27
B28
B30
C1
C3
C4