2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CIUTADANIA, IMMIGRACIO I MULTICULTURALITAT
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.Aproximar a l'estudiant a la realitat de la immigració des de diverses perspectives de les ciències socials.
2.Analitzar les causes dels moviments migratoris per contextualitzar el fenomen a nivell global
3.Analitzar els efectes d'aquests moviments migratoris en les societats d'acollida, configurades cada vegada amb més intensitat com a societats multiculturals.
4.Conèixer els elements fonamentals de reacció de les societats d'acollida: el règim jurídic de l'estrangeria , els efectes de la presència de treballadors estrangers i la seva regulació.
5. Proporcionar eines d'intervenció per reaccionar davant de la realitat específica que els immigrants presenten com a col•lectiu de risc social.
6. Prendre consciència del caràcter multidisciplinar que s'ha de tenir l'afrontament del fenomen migratori.