2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
 A3 Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Ability to solve complex problems effectively in the field .....
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.