2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi i resolució individual o en grup d'assentaments i d'exercicis, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debat i anàlisi dels resultats.
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Personal tuition