2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Explica els mecanismes de relacions internacionals.
Explica les estratègies d’internacionalització empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut