2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
   Continguts
Tema Subtema
Tema 0. Globalització, mercats emergents i relacions econòmiques internacionals 0.1. El procés de globalització
0.2. Els mercats emergents
0.3. Les relacions econòmiques internacionals
PART I. LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DE L’EMPRESA
TEMA 1. Inversió Estrangera Directa
1.1Introducció
1.2. El significat de la IED
1.3. Relació entre comerç i mobilitat de factors
1.4. Avantatges de la IED

TEMA 2. Multinacionals: l’estratègia de les empreses multinacionals
2.1 Introducció
2.2. Indústria, estratègia, i comportament empresarial
2.3. L’empresa com a cadena de valor
2.4. Integració global versus responsabilitat local
2.5. Tipus d’estratègia

TEMA 3. Estratègies Col·laboratives
3.1. Introducció
3.2. Situacions a on l’exportació és inviable
3.3. Motius d’acord de col•laboració
3.4. Tipus d’acords de col•laboració
3.5. Problemes en els acords de col•laboració
3.6. Estratègies i direcció d’acords de col•laboració
TEMA 4. Estratègies d’Exportació i Importació
4.1. Introducció
4.2. Estratègies d’exportació
4.3. Intermediaris d’exportació
4.4. Finançament de l’exportació
4.5. Estratègies d’importació
PART II. EL SISTEMA MONETARI INTERNACIONAL I LA INFLUÈNCIA EN AL POLÍTICA MACROECONÒMICA
TEMA 5. Introducció i el patró-or
5.1. Introducció
5.2. Objectius de les polítiques macroeconòmiques
5.3. El patró-or

TEMA 6. El Sistema Monetari Internacional
6.1 Introducció
6.2 Sistema de Bretton Woods i el FMI
6.3 El col•lapse del Sistema de Bretton Woods
6.4 Les opcions de política econòmica en el Sistema de Bretton Woods

PART III. EL MERCAT GLOBAL DE CAPITAL I ELS PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

TEMA 7. El mercat internacional de capital i els beneficis del comerç
7.1. Introducció
7.2. Guanys del comerç internacional
7.3. La diversificació de la cartera
7.4. Classificació dels actius

TEMA 8. Banca internacional i regulació d’operacions bancàries internacionals
8.1. Participants
8.2. Offshore de la banca
8.3. Offshore del comerç de divises
8.4. La regulación de la banca internacional
8.5. Dificultades para regular las operacions bancàries internacionals

TEMA 9. Mercat de capitals i Països en Vies de desenvolupament
9.1. Introducció
9.2. Països rics i pobres: la bretxa
9.3. Característiques dels països pobres
9.4. El deute en països en vies de desenvolupament

TEMA 10. L’endeutament I el deute dels països en vies de desenvolupament
10.1. Introducció
10.2. El problema del “pecat original”
10.3. Tipus de capital financer
10.4. Les crisis d’Amèrica Llatina, Est d’Àsia i Rússia
10.5. Lliçons de les crisis i potencials reformes
10.6. El rol de la geografia i el capital humà en la pobresa.