2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 Subjects
  STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A5
C3
L'examen final de l'assignatura constarà d'un test sobre continguts teorico-practiques, amb quatre respostes alternatives. Les respostes incorrectes restaran una tercera part del valor de la resposta correcta i les preguntes no contestades no sumaran ni restaran. 70%
Extended-answer tests
A5
B3
C3
C4
Treball sobre un cas real de màrqueting que els alumnes desenvoluparan en grup i defensaran publicament a l'aula. 30%
Others  
 
Other comments and second call

La nota obtinguda en el treball de desenvolupament al llarg del curs, serà d'aplicació a les dues convocatòries d'avaluació de l'assignatura.