2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
0 2 2
Estada de pràctiques
B1
B4
B5
C4
C6
560 0 560
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B1
B4
B5
C4
C6
24 0 24
Memòria
C4
C6
0 12 12
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat