2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
1 0 1
Sessió Magistral
A2
26.5 26 52.5
Resolució de problemes, exercicis
A2
B2
24 64 88
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B2
C4
4 0 4
Proves orals
B2
C4
0.5 0 0.5
Proves pràctiques
A2
B2
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat