2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  CIUTADANIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats de presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició magistral per part d'un ponent.
Fòrums de discussió Activitat, a través de les TIC, on es debatrà algun tema relacionat amb el mòdul.
Debats Sessions grupals en què es crearà un debat en torn a una matèria.
Treballs Elaboració del treball per part de l'estudiant.
Atenció personalitzada Atenció del professor per a la resolució de dubtes de l'assignatura.