2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C4
4 2 6
Sessió Magistral
A2
A6
A8
B5
28 42 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A6
A8
C2
24 24 48
Pràctiques a través de TIC
A2
A6
A8
C2
0 18 18
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A6
A8
B3
4 0 4
Proves pràctiques
A2
A6
A8
B3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat