2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Economía (2009)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA I
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quins són els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Continguts que s'hauran de completar amb les lectures recomenades pel professor/a
Prácticas a través de TIC L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
Atención personalizada Temps per resoldre dubtes als estudiants.