2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la comptabilitat nacional.
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: anàlisi de les dades de la comptabilitat nacinal.
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmic: comparacions temporals.
2.2. Benestar i els determinants del PIB per càpita
2.3. Diferències internacionals del PIB per càpita: comparacions territorials.
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: comparacions temporals i territorials de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris interns d'una economia
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagament: concepte i estructura
4.2. El compte corrent i el compte de capital
4.3. El compte financer
4.4. Mètode de registre i interpretació conjunta de saldos.
4.5. Fonts estadístiques
4.6. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris externs d'una economia
TEMA 5. ELS SECTORS PRODUCTIUS 5.1 Canvis en l'estructura sectorial de les economies
5.2. Indicadors econòmics del sector agrari
5.3. Indicadors econòmics del sector industrial
5.4. Indicadors econòmics del sector serveix
5.5. Fonts estadístiques
5.6. Cas aplicat: anàlisi dels sectors productius
TEMA 6. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 6.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
6.2. Els coeficients tècnics
6.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
6.4. Fonts estadístiques
6.5. Cas aplicat: la Taula Input-ouput de l’economia catalana