2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A1
C3
22 40 62
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1
C3
18 33 51
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B6
10 6 16
Treballs
A1
B6
C3
C4
4 6 10
Atenció personalitzada
B6
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A1
C4
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat