2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  MATEMÁTICAS I
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i financer.
Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions lineals.
Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa