2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE GESTIÓ
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Explicació del sistema de treball, metodologia, criteris d'avaluació. Creació de grups de treball, etc.
Sessió Magistral Aquestes sessions pretenen exposar els continguts de l’assignatura a partir de relacionar les explicacions entre les diferents sessions, emfatitzar les idees i conceptes principals de cada tema amb llur relació posterior, aportar exemples que seran solucionats un cop l’alumne els hagi treballat.

Les sessions magistrals seran desenvolupades a la classe amb presentacions fetes amb power point.

Aquestes classes sempre acabaran amb un torn obert de preguntes sobre els temes desenvolupats. Cas de no haver preguntes per part dels alumnes, serà el professor que farà preguntes als estudiants per copsar el grau d’atenció mantingut durant l’explicació.
Atenció personalitzada Els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.