2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
BLOC I. CONCEPTES BÀSICS DEL MÀRQUETING INTERNACIONAL
TEMA 1. Introducció al Màrqueting Internacional. 1.1. El mercat global
1.2. Dimensions del mercat global
1.3. El marc teòric ERPG
1.4. Pimes i empreses grans en el mercat global
BLOC II. MÀRQUETING ESTRATÈGIC INTERNACIONAL
TEMA 2. Anàlisi del macro-entorn internacional.
2.1. L'entorn econòmic
2.2. L'entorn cultural i social
2.3. L'entorn polític i legal
2.4. Informació i tecnologia
TEMA 3. Segmentació i posicionament en el mercat internacional
3.1. Segmentació del mercat global
3.2. Definició del públic objectiu global
3.3. Posicionament global del producte
UNITAT 4. Dimensions internacionals del comportament del consumidor 4.1. Introducció a la presa de decisions del consumidor
4.2. Analitzar i influir en els comportaments dels consumidors
4.3. Els individus i les famílies que influeixen
4.4. Les influències culturals i interculturals
4.5. El comportament dels consumidors internacionals
TEMA 5. La selecció de mercats i les estratègies d'internacionalització 5.1 Estratègies per a la penetració i expansió en el mercat internacional
5.1.1. Exportacions directes i indirectes
5.1.2. Estratègies intermèdies
5.1.3. Estratègies jerarquiques

BLOC III. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING MIX EN MERCATS INTERNACIONALS

TEMA 6. El desenvolupament de productes i serveis per al mercat global
6.1. Conceptes bàsics: adaptar o estandarditzar
6.2. Disseny del producte global
6.3. Màrqueting de serveis en l'àmbit internacional
6.4. Nivells de saturació del producte en mercats globals
6.5. Nous productes en el màrqueting internacional
6.6. La denominació d'origen
6.7. Marques globals

TEMA 7. La fixació de preus en el mercat global 7.1. Estratègies de fixació de preus globals
7.2. Influències de l'entorn sobre fixació de preus
7.3. Factors interns empresarials
7.4. Assignació de preus d'una línia de productes en el mercat internacional
7.5. Incoterms

TEMA 8. Sistemes de distribució internacional 8.1. Objectius i restriccions de canals
8.2. Factors que defineixen la selecció de canals de distribució
8.3. Estructura dels canals de distribució
8.4. Innovació de canals internacionals
8.5. Estratègia de canals per a la penetració en nous mercats
8.6. Els mercats gris

TEMA 9. Estratègies de promoció en el mercat internacional 9.1. El procés de comunicació: Single country versus Multicountry
9.2. Estratègies de promoció internacional
9.3. Publicitat global
9.4. Mitjana planning i anàlisi
9.5. Gestió de força de vendes
9.6. Altres formes de promoció en el mercat internacional

TEMA 10. Gestió i control del pla de Màrqueting Internacional 10.1. Lideratge i organització
10.2. Mètodes formals de control
10.3. Avaluació de rendiment
10.4. L'auditoria del màrqueting global