2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A3
B5
B6
C1
C3
C4
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
B5
B6
C1
C3
C4
22 40 62
Presentacions / exposicions
A3
B5
B6
C1
C3
C4
8 16 24
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A3
B6
C1
C3
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat