2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ
   Fonts d'informació
Bàsica Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice , Kogan Page Limited, 2001
Huczynski, A. and Buchanan, D., Organizational Behaviour, Pearson Education, 2007
Watson, T., Organising and Managing Work, Pearson Education, 2002
, Capital Humano, ,
, People Management, ,
, Harvard Business Deusto, ,
Price, A., Human Resource Management in a Business Context, Thomson, 2006
Robbins, S.P., Comportamiento Organizativo, Pearson Education, 2004
Woods, S.A. and West M.A., The Psychology of Work and Organizations, Cengage Learning, 2010

Complementària