2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A8
2 2 4
Sessió Magistral
A8
30 38 68
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
C4
8 8 16
Atenció personalitzada
A8
2 0 2
 
Proves orals
DRET-A8
C4
2 34 36
Proves pràctiques
DRET-A8
4 8 12
Proves pràctiques
DRET-A8
4 8 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat