2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves orals
DRET-A8
C4
Prova oral amb preguntes concretes seleccionades per un sistema al·leatori. L'alumne disposarà d'uns minuts previs per fer-se un esquema.
Les sessions de proves orals seran públiques.
50%
Proves pràctiques
DRET-A8
Prova pràctica de la primera part del temari corresponent a les fonts del dret romà.
25%
Proves pràctiques
DRET-A8
Prova pràctica de la quarta part del temari corresponent al procés civil romà. 25%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder realitzar les proves pràctiques caldrà que l'alumne hagi lliurat com a mínim el 80% de les activitats realitzades previament a l'aula.

Per poder comptabilitzar els percentatges de qualificació previstos és necessari aprovar la prova oral.

A la segona convocatòria es farà la prova oral descrita, i, per la qualificació final es tindran en compte, en cas que siguin positives, les avaluacions obtingudes durant el curs.