2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 3 5
Sessió Magistral
A7
C5
40 20 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
C5
2 13 15
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
4 16 20
Atenció personalitzada
2 3 5
 
Proves mixtes
A7
C5
2 20 22
Proves pràctiques
A7
C5
3 20 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat