2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PART GENERAL DEL DRET CIVIL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE1 Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
 CE7 Genèric
 CE9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge