2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques a través de TIC
A1
A2
B5
C2
C3
12 60 72
Sessió Magistral
A1
A2
38 0 38
Atenció personalitzada
A1
A2
B2
B5
C2
C3
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
2 34 36
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat