2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
   Fonts d'informació
Bàsica

AJA, E., ALBERTÍ, E., FONT, T., PADRÓS, X., y TORNOS, J., Manual de Dret Públic de Catalunya, darrera edició disponible, Institut d’Estudis Autonòmics-Marcial Pons, Barcelona-Madrid.

BERMEJO VERA, J. (dir. i coord.), Derecho Administrativo Básico. Parte General, darrera edició disponible, Aranzadi, Cizur Menor.

BERMEJO VERA, J. (dir. i coord.), Derecho Administrativo. Parte Especial, darrera edició disponible, Aranzadi, Cizur Menor.

BOQUERA OLIVER, J. M., Derecho Administrativo I, darrera edició disponible, Civitas, Madrid.

COSCULLUELA MUNTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, darrera edició disponible, Civitas, Madrid.

ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, darrera edició disponible, Marcial Pons, Madrid.

FUENTES GASÓ, J.R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Tomo IX Esquemas de procedimiento administrativo, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Thomson-Civitas, Madrid.

GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, vols. I y II y III, darrera edició disponible, Tecnos, Madrid.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., Tratado de Derecho Administrativo, 8 vols., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008.

MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 3 vols., darrera edició disponible, Iustel, Madrid.

PARADA VÁZQUEZ, J. R., Derecho Administrativo, vol. I (Parte General), vol. II (Organización y empleo público) y vol. III, darrera edició disponible, Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

PAREJO ALFONSO, L. y otros, Manual de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Ariel, Barcelona.

PAREJO ALFONSO, L., Derecho Administrativo. Instituciones generales: bases, fuentes, organización y sujetos, actividad y control, Ariel, Barcelona, 2003.

SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, darrera edició disponible, Tecnos, Madrid.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, vols. I y II, darrera edició, Iustel, Madrid.

TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., Derecho Administrativo. Parte General, darrera edició disponible, Atelier, Barcelona.

VILLAR PALASÍ, J. L. y VILLAR ESCURRA, J. L., Principios de Derecho Administrativo, vols. I, II y III, darrera edició, Universidad Complutense, Madrid.

Complementària