2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-CE1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-CE2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-CE3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 DRET-CE5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 DRET-CE8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 DRET-CE11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears