2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Codi 12091010
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
ALOGUIN PALLACH, MAGÍN NICOLAS
Adreça electrònica magi.aloguin@urv.cat
Professors/es
ALOGUIN PALLACH, MAGÍN NICOLAS
Web http://www.sre.urv/web/geografia
Descripció general La Mediterrània és un dels nostres àmbits bàsics de relacions personals, socials i econòmiques. No obstant això, ens manca una visió analítica de conjunt que ens permeti comprendre millor els diferents territoris que conformen l’àmbit. L’objectiu primordial d’aquesta assignatura és conèixer, a partir de l'anàlisi geogràfic regional i, els trets bàsics dels territoris i les societats que envolten l’anomenat mare nostrum.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent