2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
27 45 72
Pràctiques de camp/sortides
8 2 10
Seminaris
4.5 6 10.5
Treballs
1 15 16
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
10 20 30
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
4 0 4
Proves orals
0.5 0 0.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat