2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA Codi 12092011
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Quart Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica javier.sigro@urv.cat
Professors/es
SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia/
Descripció general Dotar a l'alumne de les tècniques necessàries per a la comprensió i anàlisis del medi físic.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent