2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Codi 12092114
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Obligatòria Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Adreça electrònica manola.brunet@urv.cat
Professors/es
BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Web http://http://www.sre.urv.es/web/geografia/
Descripció general Aquesta assignatura obligatòria de segon cicle, té com a finalitat proporcionar coneixements teòrics i instruments d'anàlisi per avaluar i caracteritzar l'evolució del sistema climàtic i la responsabilitat de l'home en la deriva recent del clima del planeta.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent