2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA I
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) LLENGUA FRANCESA I Codi 12131010
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
GARCIA BASCUÑANA, JUAN FRANCISCO
Adreça electrònica juanfrancisco.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCIA BASCUÑANA, JUAN FRANCISCO
Web http://Web en construcció
Descripció general Aquesta assignatura té com a objectiu que l'alumne pugui assolir un nivell elemental de llengua francesa oral i escrita a través d'una aproximació eminentment comunicativa
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent