2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  SECTORIAL ACCOUNTING
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es realitzarà un test amb la finalitat de conèixer les nocions bàsiques de comptabilitat
Lecture Es fonamenta en una fase expositiva per part del professor de les fonts d'informació
Problem solving, classroom exercises Es fonamenta en l'aplicació practica per part de l'alumne dels coneixements bàsics explicats en la classe magistral.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Es fonamenta e la simulació real de comptabilitat empresarial, utilitzant un programa informàtic per tal de que l'alumne realitzi tot el cicle comptable i faci una aplicació directa dels coneixements adquirits, també es complementa en les seves aportacions a la WIKI compta