2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ARQUITECTURES ESPECIALITZADES
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ARQUITECTURES ESPECIALITZADES Codi 17012006
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
SANCHEZ ARTIGAS, MARC
Adreça electrònica carles.aliagas@urv.cat
marc.sanchez@urv.cat
Professors/es
ALIAGAS CASTELL, CARLES
SANCHEZ ARTIGAS, MARC
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Estudi de les arquitectures multiprocessador de memòria distribuïda (MMD) i de les tècniques específiques per a la seva programació eficient. Identificació dels factors que intervenen en el rendiment dels sistemes MMD. Desenvolupament d'aplicacions paral·leles eficients per a sistemes MMD (paral·lelització de programes seqüencials i paral·lelització de bucles). Estudi i utilització pràctica de la interfície estàndard de pas de missatges MPI per al desenvolupament d'aplicacions paral·leles sobre sistemes distribuïts multicomputador.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent