2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL
   Continguts
Tema Subtema
Introducció Evolució històrica de l'electrònica a l'automòbil. Característiques de l'entorn automòbil (harsh environment): marges temperatura, vibracions, emissions, etc. Conceptes de fiabilitat utilitzat en el camp de l'automòbil (Weibull i predicció de vida)
Distribució de potència Subsistemes de generació i emmagatzematge de potència (bateries, alternador). Càrregues (resistives, il·luminació, motors, etc.). Gestió de potència:proteccions, interrupció, distribució. Gestió de potència distribuïda vs. centralitzada. Sistemes d'alimentació bitensió (14/42 V). Gestió de càrregues.

Comunicacions a l'automòbil Multiplexat de senyals. Exemples de sistemes multiplex: el bus CAN i el LIN. Components electrònics i interfícies. Qualitat i verificació del "embeded software"
Sensors per a l'automòbil. La tecnologia del Silici micromecanitzat. Realització de sensors de pressió i d'acceleració. Sensors de posició i angle. Sensors de fluxe i de temperatura. Sensors de gasos exhausts, etc. Regulació del factor lambda.

Principals subsistemes de control Control del motor. Control de tracció. Control de frenada (Sistemes ABS). Control de suspensions. Sistemes Airbag. Sistema complet d'un alçavidres amb antipinçament
El vehicle elèctric i híbrid Cel·les de combustible.