2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'avalua l'assistència Juntament amb les pràctiques externes i assitència a exposicions
Presentacions / exposicions Exposició a classe devant dels companys de 20 minuts d'un treball curt (4-10 pàgines) sobre un tema proposat pels professors. 25 %. S'avalua la memòria escrita, les transparències i la forma de fer la presentació
Pràctiques externes (de camp/sortides) Visites a laboratoris i empreses del sector. Asistència a conferències. 25 % juntament amb l'assistència a les sessions magistrals i d'exposició de treballs
Proves objectives de tipus test Test individual 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria